_

TRANSMISJA AREOPAGU:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „O Pojmowaniu Prawa i Prawoznawstwa”, odbędzie się w dniach 24 i 25 listopada 2022 roku w formule zdalnej. 

Celem ogólnej refleksji nad prawem jest dostarczenie narzędzi do rozwiązywania skomplikowanych problemów prawnych. Wytwarzane modele naukowe stale wymagają aktualizacji wobec niestrudzenie zmieniającej się rzeczywistości. Podejmujemy się więc zorganizowania przestrzeni do dyskusji naukowej, która przybliży nas do osiągnięcia tego niebanalnego poznawczego celu.

Istotne jest dla nas, aby to przedsięwzięcie naukowe integrowało środowisko osób, którym bliskie są zagadnienia teorii prawa, filozofii prawa, wykładni prawa, tworzenia prawa, stosowania prawa, etyki prawniczej, socjologii prawa czy archeologii prawa. Cieszymy się, że co roku wydarzenie to zaszczyca swoją obecnością coraz więcej osób.

Podczas zeszłorocznej edycji mieliśmy okazję wysłuchać wspaniałych wystąpień z Polski i ze świata. Wystąpili na niej m.in. prof. Robert P. George, prof. Andrei Marmor, prof. Matthew Kramer, prof. Juan Ruiz Manero czy prof. Hans Köchler. Liczymy na to, że i w tym roku wysłuchamy inspirujących wystąpień wybitnych naukowców.

W ramach Konferencji odbędzie się w tym roku, drugi, specjalny panel międzynarodowy pt. „Illiberalism in some CEE states”. Część międzynarodowa Konferencji zaplanowana jest na dzień 25 listopada 2022 r.


Wydarzeniem towarzyszącym Konferencji będzie Areopag „O pojmowaniu praworządności – czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi?” (25 listopada 2022 r., hybrydowo). W czasach antycznych najwybitniejsi dostojnicy rozstrzygali na Areopagu sprawy wielkiej wagi państwowej. Współczesny Areopag, na który zapraszamy, znów zgromadzi najbardziej znamienitych prawników. Zajmą się oni rozważeniem, szczególnie istotnego zagadnienia – pojmowaniem praworządności. Areopagici postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi?


W komitecie organizacyjnym OKN znajdują się:
  • dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US,
  • dr hab. Wojciech Staszewski, prof. US,
  • dr hab. Olgierd Bogucki, prof. US,
  • dr Beata Kanarek,
  • dr Wojciech Bożek,
  • mgr Patryk Kupis,
  • mgr Paweł Nowotko.